ikona domek Przemyśl, ul. Zygmunta Krasińskiego 24    ikona telefon Sekretariat: 796 800 580

ikona telefon facebook/maly.nazaret

Kadra

Zarządzanie placówką i nadzór pedagogiczny


Bernadetta Osięgadyrektor
Danuta Szczygiełwicedyrektor ds. pedagogicznych

Administracja


Elżbieta Baryła – księgowa

Edyta Sura – sekretarz przedszkola

Edukacja, wychowanie, opieka (w ramach czesnego)


Elżbieta Łuksza – wychowawczyni gr. I

Sylwia Fedasz – wychowawczyni gr. II

Danuta Szczygieł – wychowawczyni gr. III

Renata Piliszko – wychowawczyni gr. IV

Sabina Kołodziej – nauczyciel współorganizujący kształcenie gr. II

Stella Wójcik – nauczyciel współorganizujący kształcenie gr. III

Dominika Czapska – nauczyciel współorganizujący kształcenie gr. IV

Anita Igras – psycholog

Bożena Warzybok – logopeda

Justyna Wota – pedagog specjalny

Beata Fuksa – tyflopedagog

Beata Szeniak – rehabilitacja

Dorota Rusin – język francuski

Elżbieta Opiłowska – język angielski

ks. Jakub Kustroń – nauczyciel religii

Monika Młot – Wachta – nauczyciel śpiewu religijnego

Piotr Jakubiszyn, Junior Sport – zajęcia sportowe

Marek Zawadzki, Akademia Kodowania- zajęcia z robotyki

Zajęcia dodatkowe (płatne poza czesnym)

Studio Baletowe Terpsychora Galina Koval – balet

Kadra Pomocnicza


Małgorzata Kliszczewicz – pomoc nauczyciela

Magdalena Kocyło – asystent nauczyciela

Monika Rycombel – asystent nauczyciele

Wioletta Brzezińska Marszałek – asystent nauczyciela

Monika Pawłowska- woźna

Ewa Juszczyk – wydawanie posiłków

Janusz Kliszczewicz – konserwator urządzeń, drobne prace remontowe

© 2022 malynazaret.edu.pl

Realizacja: PROKRIS.COM