Zarządzanie placówką i nadzór pedagogiczny

lic. Bernadetta Osięga – dyrektor

 

 Edukacja, wychowanie, opieka (w ramach czesnego)

mgr Ewa Czyżowska – wychowawczyni gr. I

lic.   Monika Barszczak – wychowawczyni gr. II

mgr Danuta Szczygieł – wychowawczyni gr. III

mgr Renata Piliszko – wychowawczyni gr. IV

 

mgr Renata Zubik – psycholog

dr Oliwia Markiewicz-Mazur – neurologopeda, elementy j. łacińskiego, terapeuta osób z autyzmem

mgr Beata Łopatiak - rehabilitacja 

ks. mgr Jakub Kustroń  – nauczyciel religii 

 

mgr Anna Kaczmarczyk – nauczyciel tańca i muzyki

 

 

Kadra Pomocnicza

Małgorzata Kliszczewicz – gospodyni przedszkola

Katarzyna Śliwa – pomoc nauczyciela

Joanna Fortuna - pomoc nauczyciela

Jan Bal – konserwator urządzeń, drobne prace remontowe