W grupie III odbyły się zajęcia dydaktyczne, których tematyka związana była z naszą Ojczyzną – Polską. 
Dzieci poznały bliżej swój kraj podczas różnorodnej działalności edukacyjnej dotyczącej wielu sfer rozwojowych.

Fotorelacja