Przemyślanie do hymnu!
W samym sercu nadsańskiego grodu  o symbolicznej godziny 11.11 wybrzmiały donośnie wszystkie 4 zwrotki hymnu dla „ Niepodległej”.
W tym podniosłym wydarzeniu wzięły udział dzieci z naszego przedszkola i  dumnie odśpiewały cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

Fotorelacja